ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣnews2

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πολυτεχνείο Κρήτης προσκαλούν την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος από απόφοιτους/νέους μηχανικούς και εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς για συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE (https://www.enginite.eu/). Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Μάιο 2019 και θα περιλαμβάνει 2 διακριτές φάσεις:...

ENGINITE NEWSLETTER-July 2018_Issue 2news2

THIS ISSUE HIGHLIGHTS: • Recruitment of companies & young engineers • 3rd project meeting in Crete • The ENGINITE training programme & platform The postgraduate Vocational Education & Training (VET) programme will be based on Problem Based Learning (PBL) pedagogy and will combine advanced applied academic topics with hands-on aspects, in order to endorse...

Call for submissions chemical engineering

The European ENGINITE project (https://www.enginite.eu/) invites the submission of applications of interest by graduate engineers and industries/companies/organizations to participate in a postgraduate Vocational Education and Training (VET) programme, which will be held during 2018-2019 Call for submissions. Ανακοίνωση προκήρυξης για Εταιρείες. Ανακοίνωση προκήρυξης για Απόφοιτους.