ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ chemical engineering

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πολυτεχνείο Κρήτης προσκαλούν την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος από απόφοιτους/νέους μηχανικούς και εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς για συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE (https://www.enginite.eu/). Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Μάιο 2019 και θα περιλαμβάνει 2 διακριτές φάσεις:...

ENGINITE NEWSLETTER-July 2018chemical engineering

THIS ISSUE HIGHLIGHTS: Recruitment of companies & young engineers 3rd project meeting in Crete The ENGINITE training programme & platform The postgraduate Vocational Education & Training (VET) programme will be based on Problem Based Learning (PBL) pedagogy and will combine advanced applied academic topics with hands-on aspects, in order to endorse the knowledge and...

Principles of Problem-based Learningchemical engineering

In PBL, projects are organized as group work. ‘Projects’ mean ‘student-initiated and student-designed, empirically based investigation activities aimed at solving the problem’. The project is supported by courses but the project is what counts as most important. In other words the project is supported by other courses. High quality PBL presupposes a proper quantitative...

Call for applicationschemical engineering

The European ENGINITE project (https://www.enginite.eu/) invites the submission of applications of interest by graduate engineers and industries/companies/organizations to participate in a postgraduate Vocational Education and Training (VET) programme, which will be held during 2018-2019 Call for submissions. Ανακοίνωση προκήρυξης για Εταιρείες. Ανακοίνωση προκήρυξης για Απόφοιτους.